Privacyverklaring

Eeden bv, gevestigd aan Warandestraat 40 2300 Turnhout België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://eedenturnhout.be/

Warandestraat 40
2300 Turnhout
België

+32 476 23 04 24

Eva Joossen is de Functionaris Gegevensbescherming van Eeden bv. Zij is te bereiken via [email protected].

Persoonsgegevens die wij verwerken

Eeden bv verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Eeden bv verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Eeden bv neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Eeden bv) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Eeden bv bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Mails i.v.m. reserveringsformulier en contactformulier: deze worden periodiek verwijderd, en we trachten deze maximaal een aantal maanden nadien te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Eeden bv verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Eeden bv gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Eeden bv gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies om bezoekersaantallen en surfgedrag bij te houden, niet gelinkt aan persoonsgegevens. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld cloud infrastructuur providers of analytische diensten. Hieronder een overzicht: 

 1. __cfduid
  • Type: functionele cookie
  • Doel: verbeteren van de laadtijden van pagina’s dankzij een CDN van CloudFlare. Wordt gebruikt om IP beveiligingsrestricties te overschrijven.
  • Geplaatst door: CloudFlare
  • Duurtijd: 1 jaar
 2. elementor
  • Type: functionele / analytische local storage key
  • Doel: bijhouden of iemand de cookiemelding al heeft geaccepteerd + basis bezoeksstatistieken
  • Geplaatst door: Eeden bv
  • Duurtijd: onbeperkt
 3. NID
  • Type: analytische cookie
  • Doel: deze cookie stelt ons in staat de bezoekers van onze website te herkennen, het aantal bezoekers te tellen en de manier waarop ze navigeren te identificeren. Hierdoor kunnen we de gebruikersnavigatie verbeteren en ervoor zorgen dat bezoekers sneller en gemakkelijker kunnen vinden wat ze nodig hebben.
  • Geplaatst door: Google Analytics
  • Duurtijd: 6 maanden
 4. _ga
  • Type: analytische cookie
  • Doel: deze cookie maakt het ook mogelijk om statistische analyses uit te voeren met behulp van de Google Analytics-tool, en maakt het met name mogelijk om onderscheid te maken tussen individuele gebruikers
  • Geplaatst door: Google Analytics
  • Duurtijd: 2 jaar
 5. _gat
  • Type: analytische cookie
  • Doel: deze cookie filtert het verkeer naar Google Analytics, om het netwerkgebruik te optimaliseren
  • Geplaatst door: Google Analytics
  • Duurtijd: 10 minuten
 6. _gid
  • Type: analytische cookie
  • Doel: deze cookie maakt het ook mogelijk om statistische analyses uit te voeren met behulp van de Google Analytics-tool, en maakt het met name mogelijk om onderscheid te maken tussen individuele gebruikers
  • Geplaatst door: Google Analytics
  • Duurtijd: 1 dag

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Eeden bv en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Eeden bv wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Eeden bv neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected].